Lidhult

Lidhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 23