Lidhult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 71