Långhult

Långhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 9