Lönshult

Lönshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 6