Risböke

Risböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 18