Skararp

Skararp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 1