Skararp

Skararp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 14