Skinnersböke

Skinnersböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 127
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 6