Skrubberyd

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 29