Skrubberyd

Skrubberyd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 133