Skrubberyd

Skrubberyd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 133