Språxhult

Språxhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 158
Sunnerbo saköre 1571 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1576 uppslag 2