Språxhult

Språxhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7