Stockhult

Stockhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 131
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 3