Svenshult

Svenshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 6