Svenshult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 6