Tansjö

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3