Tansjö

Tansjö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 85