Tansjö

Tansjö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 156
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 75