Tiböke

Tiböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 9