Tiböke

Tiböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 4