Tommaryd

Tommaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 55