Tommaryd

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 27