Upsala

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 60