Upsala

Upsala förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 13