Vänneböke

Vänneböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1716 uppslag 1