Vänneböke

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1716 uppslag 1