Marsholm

Marsholm förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 20