Bäck

Bäck förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 5