Bäck

Bäck förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 127
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 155
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 164
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 212
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 214
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 148
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 172
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 173
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1576 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1578 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1581 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1587 uppslag 2