Grytåsa

Grytåsa förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 5