Kvänjarp

Kvänjarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 37