Kvänjarp

Kvänjarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 37
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1574 uppslag 2