Kånna

Kånna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 165
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 114