Lunnarp

Lunnarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 89