Lunnarp

Lunnarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 5