Orberg

Orberg förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 62
Sunnerbo saköre 1578 uppslag 4
Sunnerbo saköre 1582 uppslag 1