Trollestorp

Trollestorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 167
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 86