Trollestorp

Trollestorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 86