Muggeboda

Muggeboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 22