Muggeboda

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 10