Bassarås

Bassarås förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 125
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1582 uppslag 2