Bassarås

Bassarås förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 6