Brealt

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35