Brealt

Brealt förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 40