Brännebassalt

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 14