Brännebassalt

Brännebassalt förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 76