Bökö

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 1