Bökö

Bökö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 208
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 213
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1570 uppslag 3