Elmås

Elmås förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 6
Sunnerbo saköre 1585 uppslag 2