Elmås

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 6