Hunsberg

Hunsberg förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 6
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1587 uppslag 2