Hunsberg

Hunsberg förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 4