Knalleberg

Knalleberg förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 5