Knalleberg

Knalleberg förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 5