Nannarp

Nannarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 146
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 104