Priseboda

Priseboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 24