Priseboda

Priseboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 146