Risa

Risa förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7