Risa

Risa förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11