Saxnäs

Saxnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 6