Saxnäs

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 6