Skälhult

Skälhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 49