Snidestorp

Snidestorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 119