Strömma

Strömma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 1