Strömma

Strömma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 1