Stönja

Stönja förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 159
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 86
Sunnerbo saköre 1601 uppslag 2