Stönja

Stönja förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 130