Stönja

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 82