Svenshult

Svenshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 207
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 7