Sällebråten

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 29