Sällebråten

Sällebråten förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 170