Sällebråten

Sällebråten förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 170