Torsaberga

Torsaberga förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 32