Torsaberga

Torsaberga förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 6