Nockarp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 23