Nockarp

Nockarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 138
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 211