Virkesnäs

Virkesnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9