Öjaböke

Öjaböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67