Öxnalt

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 7