Öxnalt

Öxnalt förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1589 uppslag 2