Öxnalt

Öxnalt förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66