Eka

Eka förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 160
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 161
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 169
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1578 uppslag 4