Eka

Eka förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 87