Hjälmaryd

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 6