Hovdinge

Hovdinge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 129
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 127
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 160
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 156
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 6