Hångers

Hångers förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 37