Hångers

Hångers förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 152
Sunnerbo saköre 1571 uppslag 3